دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایای سرمایه اجتماعی

مزیت اصلی و عمده سرمایه‌ی اجتماعی در اختیار گذاشتن اطلاعات زیاد با هزینه پایین و زمان اندک‏ برای ‏” بازیگرانی می باشد که تأثیر اصلی‏” را در سرمایه‌ی اجتماعی اعمال می‏کنند. سرمایه‌ی اجتماعی علاوه بر در اختیار قرار دادن سرمایه‌ی اجتماعی زمینه‏های تحلیل و ارزیابی آن‏ را نیز فراهم می‏نماید. بعنوان مثال، کلمن نشان داد که پیوندهای موجود در شبکه- محور تئوری سرمایه اجتماعی- امکان ارزیابی اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی را به اعضاء می‏دهد و آنها را در انتخاب شعل مورد نظر کمک می‏کند.

شبکه‏های میان سازمانی که حاصل کار سرمایه‌ی اجتماعی می باشد مزایای مختلفی برای‏ سازمان دارد مانند کسب مهارت ها و دانش جدید از سوی اعضای شبکه‏ها، مزیتی می باشد‏ که می‏تواند در سازمان های با ساختار پیچیده کاربرد داشته باشد. تحقیقات دیگری نشان داد که شرکت های چند ملیتی برای تبادل اطلاعات و تسریع در جریان ارتباطات می‏توانند از این تئوری بهره گیری نمایند.

کسب قدرت و نفوذ از مزایای دیگر سرمایه‌ی اجتماعی می باشد. کلمن در نوشته‏های‏ خود تصریح به واژه‏       ” کلوپ نمایندگان مجلس‏” دارد که در واقع مقصود بحث ‏” قدرت‏” می باشد. بعضی نمایندگان قدرت بیشتری نسبت به نمایندگان دیگر دارند زیرا که آنها تعهدات متفاوت با سایر نمایندگان برای خود ایجاد کرده‏اند و از اعتبار این تعهدات برای‏ مشروعیت بخشیدن به رفتار خود بهره گیری می‏کنند. یک چنین قدرتی به بازیگر اصلی (در سرمایه‌ی اجتماعی) اجازه می‏دهد تا به اهداف خود دست یابد.

مزیت دیگر سرمایه‌ی اجتماعی ایجاد یکپارچگی در میان اعضاء می باشد. هنجارها و باورهای محکم موجب ایجاد شبکه اجتماعی قوی می‏گردد که دربرگیرنده آداب و رسوم و قوانین خاصی می باشد و این هنجارها جایگزینی کنترل های رسمی می‏گردد. در این‏ ارتباط اوچه (1980) چنین استدلال می‏کند که سازمان های قبیله‏ای با هنجارهای مشترک‏ قوی از هزینه‏های اندک نظارت بهره‏مند بوده و تعهد بالایی را در اختیار دارند که در واقع‏ همان سرمایه اجتماعی می باشد .(Adler, 1999)

هر اندازه سرمایه اجتماعی بزرگتر می گردد اعتماد در سازمان یا جامعه افزایش می‌یابد بهره گیری از ابزارهای جدیدی مانند تجارت الکترونیک، پول الکترونیک، دولت الکترونیک قابلیت بهره گیری بیشتری می‌یابد و هر اندازه سرمایه اجتماعی کوچک می گردد افراد به محیط‌های مجازی کم‌ اعتمادتر می‌گردند و این ابزارها مفهوم اولیه خود را از دست می‌دهند. در صورت ایجاد سرمایه اجتماعی نیاز زیادی به کنترل‌ها و نظارت‌های پرهزینه نمی‌باشد اعضاء سازمان یا جامعه نوعی خودکنترلی و رعایت هنجارهای پذیرفته‌شده را اعمال می‌نمایند. همانگونه که مشهود می‌باشد هم اینک مدیران کنترل و نظارت دقیقی را نمی‌توانند بر بخش‌های حرفه‌ای و فوق تخصصی اعمال نمایند، لذا این روش می‌تواند به تقویت و اثربخش بودن   محیط های تخصصی و حرفه ای با بهره‌وری بالاتری منجر گردد. در محیط‌های بوروکراتیک موجبات کاهش و کندی فعالیت‌های پژوهش و توسعه (R&D) می گردد مدیریت های مبتنی بر انعطاف و متکی بر سرمایه‌های اجتماعی موجب کاهش هزینه‌های تعاملات کاری و استقلال مثبت واحدهای تخصصی گردد.

علاوه بر مزایای فوق بکارگیری سرمایه‌ی اجتماعی در سطح سازمانی دارای مزایایی‏ مانند: ایجاد سازمان کاری و تیم های منعطف، ارائه سازوکارهایی برای بهبود مدیریت‏ عملکرد گروهی، زمینه‏سازی برای توسعه‌ی سرمایه‏های غیر مادی در سازمان و افزایش‏ تعهد اعضاء و کارکنان سازمان نسبت به مصلحت عامه می باشد. (Leana & Burren, 1999)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای