دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه ی پژوهش

سازمان ها کوشش می کنند با ایجاد و به کار بستن استراتژی های تجاری موثر که از فرصت های به وجودآمده در بازار بهره می برند، منابع و قابلیت های موجود را تبدیل به سرمایه کنند (بارادواج[1] وهمکاران، 1993). چند گانگی اهداف استراتژیک و مالی که قصد رسیدن به آنها را دارند، طبیعت ویژه ی حالات محیطی ای که با آن ها مواجه می شوند و اندازه منحصر به فرد منابع سازمانی و مهارت هایی که در اختیار دارند، شرکت ها را به سوی انجام دسته های گوناگونی از رفتارهای استراتژیک به گونه همزمان هدایت می کنند. (اُلسون[2] و همکاران، 2005). در حدود دو دهه متون نوشته شده در زمینه بازاریابی بر منافع ویژه ای که در ارتباط با جهت گیری بازار بودند، تأکید داشتند. اما، صرف دانستن جهت گیری بازار شاید به اندازه ی کافی جامع نباشد که از آن به عنوان یک راهنمای استراتژیک کسب سود رقابتی بهره گیری نمود. (هان[3] و همکاران، 1998). شرکت ها بایستی اهداف استراتژیک تکمیلی را دنبال کنند (ژو و همکاران، 2005).

مدیران، به خصوص در تشکل های خدماتی مجبورند برای به کار بستن یک استراتژی در راستای بازار و اطمینان از رضایت مشتری، به مدیران ارشد و تراز اول خود اتکا کنند (هارت لاین[4] و همکاران، 2000). ارتباط مستقیم کارمندان تراز اول با مشتریان، عملکردشان را تبدیل به فاکتوری کلیدی در تأثیرگذاری یک واحد خدماتی می کند (مارینوا[5] و همکاران، 2008). کارمندان تراز اول اغلب مسئول معرفی خدمات جدید به مشتریان هستند و فعالانه در به کار بستن نوآوری های استراتژیک شرکت دادند (کادوالادر[6] و همکاران، 2010). مدیران میانی نیز در به کار بستن استراتژی ها بی نهایت اثر گذارند زیرا آنها به عنوان رابط میان مدیران ارشدی که به آنها گزارش کارشان را می دهند و کارمندان ارشد و تراز اولی که مستقیماً نظارت دارند، محسوب می شوند (لم[7] و همکاران، 2010). درک کارمندان از فرهنگ جهت گیری بازار سازمان، مستقیماً بر اندازه یکپارچگی رفتار جهت گیری بازارشان در فرآیند نظر داده اند که هدف استراتژیک خاص یک سازمان، آن چیزی می باشد که کارمندان آن سازمان در می یابند (لایتل[8] و همکاران، 1998، مارینوا و همکاران، 2008) شواهد تجربی محدود نشان می دهد که ارتباط ی محسوسی میان ادراک مدیریتی مرتبط با اهداف استراتژیکی و توسعه ی قابلیت های یک شرکت هست (کلوچ[9] و همکاران، 2002). پس، نیاز به مطالعات بیشتر در زمینه ی مدیران و کارمندانی که با مشتریان در ارتباط اند، به مقصود بهبود دانش کنونی و با در نظر گرفتن تغییر عناصر فرهنگی سازمانی به فرآیندهای ویژه ی تجاری و رفتارهایی که موجب دریافت ارزش ها توسط مشتریان می شوند، هست.

کاستی های جهت گیری بازار از قبیل صرف ایجاد سود رقابتی بیشتر (منگوک و آو[10]، 2006) توجه محققان را به قابلیت های مطرح شرکت ها که بایستی با جهت گیری بازار (و سایر استراتژیکی) ترکیب شوند تا عملکردشان بهبود یابد، جلب کرده می باشد (اسمیر نووا و همکاران، 2011). مورگان ورهنرو میسون (2009) نشان داده اند که جهت گیری بازار و قابلیت های بازاریابی، از طریق راه هایی که منجر به عملکرد بهتر شرکت می گردد، همدیگر را تکمیل می کنند.

-اهداف استراتژیک

اهداف استراتژیک، دستورالعمل هایی هستند که بر بازاریابی یک شرکت و فعالیت های ایجاد استراتژی تأثیرگذارند (نابل[11] و همکاران، 2002). این اهداف مسیرهای استراتژیک به کار بسته شده توسط شرکت را که به مقصود ایجاد رفتار مناسبی که منجر به عملکرد بهتر می گردد ایجاد شده اند، منعکس می کند (ماگتیگنان و ژورب، 1997 ـ هرلی و هالت[12]، 1998، مارنیووا و همکاران، 2008؛ وش و وش، 2000؛ ژو[13] و همکاران، 2005). این مولفان بر سر توانایی شرکت ها و به بیشینه رساندن عملکردشان از طریق تکمیل کردن جهت گیری بازارشان با اهداف استراتژیک دیگری که مناسب زمینه ی محیطی و خصایص سازمانی شان می باشد، بحث می کنند.

[1] Bharadwaj

[2] Olson

[3] Han

[4] Hartline

[5] Marinova

[6] Cadwallader

[7] Lam

[8] Lytle

[9] Celuch

[10] Menguc & Auh

[11] Noble

[12] Hurley & Hult

[13] Zhou

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی