دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

مدیریت و یا عامل انسانی مهمترین دلیل تحولاتی می باشد که امروز بشر در همه زمینه‌ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن می باشد. در واقع عامل انسانی می باشد که تفاوت‌های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته‌اش را رقم زده می باشد. اگر این عامل از زندگی روزمره حذف گردد در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی بشر حذف می گردد. برای تغییر و حرکت بسوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی زیرا سرمایه، مواد اولیه و غیره مهمترین و اصلی‌ترین عامل نیروی انسانی می باشد. در واقع ثروت و دارایی هر جامعه‌ای تنها و تنها نیروی انسانی می باشد. این دیدگاه شاید افراطی بنظر برسد اما واقعیت‌های پیشرو در جوامع گوناگون این امر را ثابت می کند. اگر یک جامعه را با همه امکانات مادی و ثروت‌های بیکران با جامعه‌ای که از همه این امکانات بی‌بهره می باشد مقایسه کنیم و نظاره کنیم که جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتری برخوردار می باشد تنها عاملی که این مسئله را ایجاد کرده بایستی عامل انسانی باشد در زمینه امور اقتصادی و تجاری مانند همه دیگر بخش‌های اجتماعی عامل انسانی مهم و حیاتی می باشد. این فصل از پژوهش نگاهی دارد به دو دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری که شامل دو بعد هوشی یعنی هوش هیجانی و هوش بازاریابی می‌باشد.

نخستین توجهی که در عرصه مدیریت و تجارت به صورتی جدی به رفتار مناسب با عوامل انسانی مبذول گشت به التون مایو استاد دانشگاه هاروارد مربوط می گردد. وی در تحقیقاتی که در شرکت برق وسترن انجام داد و به تحقیقات هاتورن معروف گردید به این نتیجه مهم رسید که در نظر داشتن عامل انسانی مهمترین ابزار در رشد انگیزش و بهره‌وری سازمان‌ها و کارکنان آنها می باشد. در واقع بعد از آنکه تیلور اصول مدیریت علمی خود را منتشر و اجرا نمود انقلابی در بهره‌وری سازمان‌ها رخ داد، اما به همان نسبت اداره سازمان‌ها را به سمت شیوه‌های مکانیکی که موجب کاهش رضایت کارکنان می‌گردید سوق داد. کوشش‌های التون مایو که در واقع آغازگر جنبشی جدید در عرصه مدیریت بود و به مکتب رفتارگرایان معروف گشت باعث گردید مدیران و نخبگان تجاری توجهی ویژه به عامل روحیه انسانی در داخل و خارج از سازمان نمایند. شکوفایی شیوه رفتارگرایان مربوط به سال‌های ۱۹۳۰ می گردد با این تفاصیل تا به حال این بینش اعتبار خود را حفظ نموده می باشد. طوری که حالا در تقسیم‌بندی‌هایی که برای توجه مدیریتی مدیران به کار می‌رود آنها را به دو دسته کارمندگراها و کارگراها تقسیم می‌کنند که در واقع تمایزی می باشد بین کسانی که اولویت و تمرکز خود را بر انجام کار بدون در نظر داشتن روحیه دیگران می‌دهند و کسانی که روحیه کارکنان و انگیزش آنان را در نظر می‌گیرند. ناگفته پیداست بهترین شیوه روشی می باشد که هر دو وجه را یعنی کارگرایی و کارمند گرایی را در اوج دارا باشد.

هوش هیجانی به نظر می‌رسد می‌تواند شکل تکامل یافته‌ای از در نظر داشتن بشر در سازمان‌ها باشد و ابزاری جدید و شایسته در دستان مدیران تجاری و فرضیه پرداز‌های بازار برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمان و تأمین رضایت آنها. همچنین هوش بازاریابی به عنوان ابزاری علمی با نظری دیگرگونه به بازار با اتکاء بر آن چیز که علم مدیریت در صحنه اقتصادی امروز به آن می‌نگرد می‌باشد. در ادامه در این فصل به هر دو بعد هوشی یعنی هوش هیجانی و هوش بازاریابی تصریح شده و ابعاد این دو هوش در امر بازار و اقتصاد موشکافی گردیده می باشد. بخش بعد به ادبیات پژوهش اختصاص یافته می باشد که شامل سه قسمت می باشد؛ قسمت اول آن به بحث هوش هیجانی و تأثیر آن در توفیق در امر تجارت پرداخته شده، در قسمت دوم به مبحث هوش بازاریابی و توفیق در امر تجارت و بازار و در بخش سوم به پیشنه تحقیقات انجام شده تصریح گردیده می باشد:


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1.هدف کلی پژوهش

مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش:

1.تعیین اندازه هوش هیجانی مدیران

2.تعیین اندازه هوش بازاریابی مدیران

3.تعیین تأثیر هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

4.تعیین تأثیر هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

5.مقایسه تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی