دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

پیوندهای اجتماعی غیررسمی‏

در واقع رهبری و مشارکت مدنی به اندازه‏گیری‏ سرمایه‌ی اجتماعی از جنبه‏های رسمی می‏پردازند؛ اما بعضی جوامع و اجتماعات، کوشش‏ در توسعه روابط غیر رسمی داشته و عضویت ها و مشارکت های غیر رسمی را بیشتر ترجیح‏ می‏دهند. در واقع این بعد به سنجش جنبه‏های غیر رسمی سرمایه‌ی اجتماعی می‏پردازد مانند: تعداد دوستان یک فرد، اندازه معاشرت فرد با دوستان خود در محیط اداری، معاشرت با همکاران و دوستان اداری در محیط های خارج از اداره، مشارکت در بازی هایی‏ مانند شطرنج و دیدار از افراد فامیل (همان منبع).

4- بخشش و روحیه داوطلبی‏

یکی از طرق اندازه‏گیری روابط افراد جامعه از طریق مطالعه عضویت و همکاری‏ آنها با نهادهای خیریه و داوطلبانه می باشد. این همکاری می‏تواند به صورت یاری‏های مالی‏ انجام گردد مانند کمک مالی به کمیته امداد، شیرخوارگاه ها… و یا از طریق اختصاص وقت باشد مانند شرکت در جلسات مربوط به انجمن‏های توسعه شهری و یا طرفداری از فارغ التحصیلان دانشگاه ها (معمارزاده و همکاران، 1388).

5- مشارکت مذهبی‏

مذهب و دین تأثیر خیلی مهمی در سرمایه‌ی اجتماعی اعمال می‏کند، افراد برحسب دین‏ و مذهب که دارند ممکن می باشد منشاء مشارکت باشند مانند حضور و فعالیت در امور مساجد، تکایا، کلیساها و اماکن مذهبی و زیارتی(همان منبع).

6- عدالت در مشارکت مدنی

در بعضی جوامع تمایل به سوی افراد متمکن، تحصیلات عالیه و نژاد خاصی می باشد و بالعکس در بعضی جوامع دیگر افراد فقیر و دارای پایگاه اجتماعی پایین‏تر در اولویت‏ قرار دارند. از آن‏جایی که این عوامل در سلامتی جامعه مهم هستند، لذا اندازه‏گیری‏ اندازه تساوی افراد مختلف در مشارکت های اجتماعی مهم می باشد. می‏توان این بعد را با عواملی از قبیل نژاد، درآمد، تحصیلات مورد مطالعه قرار داد.

7- تنوع معاشرت ها و دوستی‏ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصریح به معاشرت و رفاقت فرد با طبقات مختلف اجتماعی، نژادها و اقوام و مذاهب‏ و ادیان مختلف دارد. بعبارتی هرچه فرد با افراد طبقات و گروه های متعلق به نژادها و مذاهب مختلف در ارتباط بوده و با آنها حالت دوستی ایجاد کرده باشد موجب فزونی‏ سرمایه اجتماعی شده می باشد (معمارزاده و همکاران، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای