دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

راندمان آبیاری در اراضی زراعی رشت

مطالعات نشان می دهند که بازده آبیاری در بخش کشاورزی 30 درصد می باشد به بیانی دیگر از 90 میلیارد مترمکعب آب که در اختیار این بخش قرار می گیرد فقط 37 میلیارد متر مکعب آب مورد بهره گیری گیاه قرار گرفته و مابقی یعنی 63 میلیارد متر مکعب آن به صورت تلفات از دسترس گیاه خارج می گردد . تلفات آب نه تنها باعث از دست رفتن آب با ارزش بلکه باعث صدمات جدی و جانبی از قبیل شور و ماندابی شدن اراضی زراعی ، فرسایش خاک ، کاهش حاصلخیزی خاک ،کاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و نهایتا آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی می گردد . مهمترین علت های پائین بودن راندمان آبیاری در ایران عبارتند از :

  • ناهمواری اراضی زراعی( عدم تسطیح دقیق اراضی زراعی )
  • خاکی و غیرفنی بودن مسیر انتقال و توزیع آب
  • عدم برنامه ریزی آبیاری در مزارع توسط زارعین
  • عدم طراحی علمی واعمال مدیریت صحیح سیستمهای آبیاری) اسفندیاری بیات، 1385)

ناهمواری اراضی زراعی باعث کاهش قابل ملاحظه راندمان کاربرد آب و راندمان یکنواختی توزیع آب در مزرعه می گردد .در اراضی ناهموار،نقاط پست بیش از اندازه آبیاری و نقاط بلند ، کم آبیاری می شوند ، آبیاری بیش از حد لزوم و آبیاری کم هر دو مضر بوده و باعث کاهش در عملکرد محصول می گردد (اسفندیاری بیات، 1383).

در اراضی ناهموار بهره گیری بهینه از نهاده های کشاورزی از قبیل کودهای شیمیایی و ماشین آلات کشاورزی به اقدام نمی آید ، پس تسطیح اراضی زراعی در ایران امری اجتناب ناپذیر می باشد . با تسطیح اراضی زراعی علاوه بر بهبود مدیریت آبیاری در مزرعه و بهره گیری بهینه از نهاده های کشاورزی به افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی می توان دست پیدا نمود () اسفندیاری بیات، 1385).

آب از دیرباز ، مهمترین عامل توسعه در جهان بوده می باشد. اسنانها دردوران اولیه زندگی، نزدیک رودخانه ها و منابع طبیعی آب تجمع می کردند و فعالیتهای کشاورزی که می توان آن را نخستین دخالت بشر در طبیعت دانست، با بهره گیری از منابع آب رودخانه ها و چشمه ها آبیاری می گردید. هر چند منابع آب موجود در کره زمین زید می باشد، اما 97 درصد این منابع شور می باشد و مقدار بسیار محدودی از آنها به گونه مستقیم از سوی بشر مورد بهره گیری قرار می گیرد. افزون بر آن ، کمی بیش از 76/1 درصد آبهای کره زمین به صورت بلورها یا رودخانه های یخی از دسترس خارج شده و آن چیز که تقریباً باقی مانده در عمق زمین ذخیره شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه آب در کشاورزی ایران نهاده ای مهم و بسیار محدود به شمار می آید و نیز به دلیل خشکسالیهای پی در پی، بهره گیری پایدار از آب به یک امر الزامی تبدیل شده می باشد (ساداتی نژاد، 1371).

در سالهای اخیر با در نظر داشتن کمبود آب، سفره های زیرزمینی کاهش یافته می باشد. این امر توجه سیاستگذاران کشاورزی را به ایجاد فناوری آب اندوز جلب کرده می باشد. این سیاستگذاران همچنین کوشش کرده اند که کشاورزان را به بهره گیری بهینه از آب سوق دهند.

با در نظر داشتن طریقه تخریب و با تاکید بر این نکته که، آب و خاک به عنوان منابع پایه فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی کشور به شمار می رود، لزوم حفاظت و پایداری این منابع مشخص می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی

عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی