دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4.ضرورت و اهمیت پژوهش

با وجود رقابت شدید ی که در اقتصاد امروز جهان حاکم می باشد ارایه خدمات بیشتر  به مشتری ها دیگر یک ارزش افزوده تلقی نمی گردد بلکه ضرورت انکار ناپذیر  می باشد هدف همۀ مؤسسات خدماتی مانند بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان می باشد. از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، ،ارزش مشتریان درموسسات بانکی که رایه دهنده خدمات  بانکی هستند  بسیار حیاتی بوده  و اندکی قصور در جلب  رضایت مشتری  می تواند صدمات جبران ناپذیری  در عرصه پر تلاطم رقابت وارد کند  و بانک ها بر اساس این تفکر و اصل که مشتری سرمایه می باشد درصدد   برنامه ریزی کلان برای حفظ و جذب مشتری بر آمد همانطوری که در مباحث موضوع اظهار شده، عملکرد در بانک ها اهمیت بسیار بالایی دارد و بایستی مورد توجه مدیران بانک قرار گیرد موفقیت یا عدم موفقیت بانک را نمی توان به دور از عملکرد مدیران تصور نمود.مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد که عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یک دنیای رقابتی نزدیک زندگی می کنیم و این قضیه ایجاب می نماید که بانکها خدمات جدید روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارایه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانک هاو مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانک ها مانندسایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می کنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن کشورها، در جذب منابع مالی بانک ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده می باشد، به نحوی که بانکی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته،ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند گردد. مدیران بانک ها بایستی توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند.

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی