دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

. قابلیت بازاریابی:

قابلیت های بازاریابی امکان وفق دادن، ترکیب کردن و پیکربندی مجدد مهارت­های سازمانی و منابع داخلی و خارجی را فراهم می­آورند تا با در نظر داشتن نیازهای محیط متغیر بیرونی، سازمان خود را سازماندهی نماید.(ساعدی و یزدانی،1388،ص74) این متغیر به وسیله شاخص های توسعه محصول جدید، تبلیغات، روابط عمومی، ترفیع فروش، پویش محیطی(مطالعه محیطی)، توسعه برنامه های بازاریابی، اجرای برنامه های بازاریابی اندازه گیری می گردد. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1065)

  1. عملکرد شعبه: عملکرد سازمانی معیاری برای اندازه گیری اندازه دست یابی خوب و موثر یک اقدام بر اهداف تعیین شده تعریف می گردد، که می تواند به وسیله ی کارایی و اثربخشی سازمان در دست یابی به اهداف ، برآورد گردد.(استونر ،1386،ص10) این متغیر به وسیله شاخص های فروش، سهم بازار، سودآوری و رضایت مشتری اندازه­گیری می گردد. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1065)

9.پویایی های رقابتی: در نظر داشتن نیروهای رقابتی اغلب به مقصود شناسایی بزرگترین ضرباتی می باشد که به صورت اتفاقی جایگاه استرتژیک شرکت را تهدید می‏نماید. ماتریس CPM اصلی ترین رقبای یک شرکت را با تمام نقاط ضعف و قوتشان معرفی می‏نماید. این ماتریس، همان بسط ماتریس IFE می‏باشد و در واقع ضریب‌ها و جمع نمره‏های هر دو ماتریس دارای معنی یکسانی می‏باشند. اما، عوامل موجود CPM در برگیرنده مسائل داخلی و خارجی می‏شوند و رتبه ها نمایانگر نقاط قوت و ضعف می باشد. (دیوید،1389،ص267) ماتریس مطالعه رقابت CPM را می‏توان برای مقایسه شرکت با شرکت‏های رقیب نیز بکار برد. این تجزیه و تحلیل موجب می‏گردد تا گاهی اطلاعات مهمی‏از درون سازمان بدست می‏آید. این مدل برای برنامه‏ریزی استرتژیک در جایگاه رقابتی کاربرد بیشتری دارد تا جایگاه‏های انحصاری. پارادایم حاکم بر این مدل، اکثراً تجویزی و یا ترکیبی می‏باشد.(علی احمدی و همکاران، 1389،ص 240)

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی