دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

هوش بازاریابی[1]:

هوش بازاریابی پیشگیری از شگفتی‌ها و درماندگی کارکنان پیش روی تغییرات محیطی می باشد و به حداقل رساندن در معرض خطر قرارگرفتن شرکت می‌باشد(بسی، 2008). مفهوم هوش بخشی از استراتژی بازاریابی می باشد که به عنوان،تلاشی مستمر جهت افزایش توانایی­های رقابتی و فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک، مورد توجه قرار می‌گیرد (جوهری و استفنز[2]، ۲۰۰۶). در ادبیات موجود در زمینه هوش از آن به عنوان پیش فرض برنامه ریزی استراتژیک یاد شده می باشد(کالف و دیشمان[3]، ۲۰۰۸)،که موجب افزایش قدرت رقابتی شرکت و پردازش برنامه‌های استراتژیک آن می گردد(جوهری و استفنز، ۲۰۰۶).

به نظر نویسندگان با در نظر داشتن مفهومی که در واژه هوش هست، هوش بازاریابی یک توانایی در فرد یا سازمان می باشد که به مدیران ارشد برای دستیابی به استراتژی، برنامه، هدف و یا حتی چشم انداز سازمان کمک شایانی می کند، در واقع سیستم هوش بازاریابی مشخص می کند که چه نوع هوشی مورد نیاز می باشد و آن را از محیط دریافت می کند و در اختیار سازمان قرار می‌دهد(تان واحمد[4]، 1999).

ج) خط‌مشى‌هاى بازاریابى

خط‌مشى‌هاى بازاریابى بایستی با نیازهاى مصرف‌کنندگان و خط‌مشى‌هاى رقبا اصلاح و تعدیل گردند. شرکت با در نظر داشتن اندازه و وضعیت صنعت بایستی خط‌مشى را انتخاب کند که قویترین مزیت رقابتى ممکن را به دنبال داشته باشد. طراحى خط‌مشى‌هاى بازاریابى با تجزیه و تحلیل کامل وضعیت رقبا آغاز مى‌گردد. شرکت به‌گونه دائم محصولات، قیمت‌ها، کانال‌هاى توزیع و تبلیغات پیشبردى خود را با رقباى نزدیک مقایسه مى‌کند. با این خط‌مشی، شرکت قادر می باشد زمینه‌هاى ضعف و قوت بالقوه خود را تشخیص دهد. شرکت بایستی به‌گونه رسمى یا غیررسمى محیط رقابتى را براى یافتن پاسخ پرسش‌هاى ذیل زیر نظر داشته باشد: رقباى ما چه کسانى هستند؟ اهداف و خط‌مشى‌هاى آنان چیست؟ نقاط ضعف و قوت آنها کدام می باشد؟ واکنش آنها در قبال خط‌مشى‌هاى رقابتى مختلفى که احتمالاً ما بهره گیری خواهیم نمود چه خواهد بود؟ انتخاب خط‌مشى بازاریابى رقابتی، بستگى به وضعیت شرکت در صنعت مربوطه دارد.

[1]. Marketing Intelligence

[2]. Juhari & Stephens

[3]. Calof & Dishman

[4]. Tan & Ahmed


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1.هدف کلی پژوهش

مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش:

1.تعیین اندازه هوش هیجانی مدیران

2.تعیین اندازه هوش بازاریابی مدیران

3.تعیین تأثیر هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

4.تعیین تأثیر هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

5.مقایسه تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی