دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش ها و فنون بهره برداری بهینه از آب کشاورزی

پرییرا و همکارانش (2002) اقدامات زیر را برای کاربرد پایدار منابع آب خصوصا در نواحی کم آب و خشک پیشنهاد می کنند:

1- پذیرش و اجرای برنامه ریزی تلفیقی و یکپارچه منابع آب و زمین

2- بهبود سیستم های تامین آب و آبیاری برای بهره گیری کارآمد از آب موجود

3- پذیرش سیاست های واگذاری آب که باعث حفاظت و کاربرد بهینه این منابع می شوند.

4- ارزش گذاری آب به عنوان یک کالای اقتصادی، اجتماعی و محیطی

5- اقداماتی برای افزایش منابع آب موجود همچون بهره گیری مجدد از هرز آب ها، زهکش ها، پساب ها و سایر موارد اتلافی دیگر

6- پذیرش فن آوری های آبیاری و آبرسانی مناسب که از اتلاف و ضایعات آب جلوگیری می کنند.

7-ارتقای آگاهی کاربران، پیرامون معضل کمبود آب و افزایش مشارکت آنان، مدیریت سیستم ها و منابع آب.

یانگ و جین (2001) راه حل های زیر را برای مدیریت بهینه بخش تقاضای منابع آب ذکر می کنند:

1- بهره گیری از تکنولوژی های کارآمد و پیشرفته در آبیاری: تکنیک های آبیاری قطره ای و بارانی قادرند ضایعات و تلفات آب را به شدت کاهش دهند. کانال های بتنی، تا 50 درصد و لوله های آب تا 90 درصد قادرند تلفات آب را کاهش دهند.

2- بهره گیری مجدد از آب های تلف شده و اضافی در آبیاری

3- کشت محصولات آبی کم مصرف تر: مثلا ذرت و گندم در مقایسه با کتان و برنج آب کمتری نیاز دارند. پس با در نظر داشتن اندازه آب موجود بایستی برنامه ریزی به نفع محصولات کم مصرف تر انجام پذیرد. ساستری(2000) استراتژی های مدیریت منابع آبی را در شرایط کمبود آب و در حین خشکسالی به صورت زیر ذکر می نماید:

1- بهره گیری از واریته های مقاوم به کم آبی و خشکسالی 2- مدیریت علف های هرز 3- کاربرد آبیاری تکمیلی 4- برداشت از آب باران و زیرزمینی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی

عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی