دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی

دسته‏بندی دیگری از ابعاد سرمایه‌ی اجتماعی توسط گروه ‏” کندی‏” در دانشگاه هاروارد انجام شده که متغیرهای فوق تا حدودی در این دسته‏بندی که به شکل تطبیقی به انجام‏ رسیده می باشد ملاحظه می‏گردد؛ این گروه مطالعاتی، ابعاد زیر را مورد شناسایی‏ قرار داد (معمارزاده و همکاران، 1388).

1- اعتماد

الف- اعتماد اجتماعی: محور اصلی سرمایه اجتماعی، پاسخ به این سؤال می باشد که آیا شما اعتمادی به افراد دارید؟ این افراد ممکن می باشد همسایه، همکاران، فروشنده یک‏ فروشگاه، یک هم‏کیش، پلیس و اختصار هم کسانی باشد که در زندگی روزمره با آنها در ارتباط هستید باشد.

ب- اعتماد میان نژادهای مختلف: یک جامعه عموما یک‏دست بوده و افراد اغلب از یک مذهب و نژاد هستند، اما ممکن می باشد سرمایه‌ی اجتماعی را میان نژادهای مختلف‏ (سیاه، سفید، زرد) مورد مطالعه قرار داد و اندازه اعتماد نژادها را نسبت به همدیگر مورد مطالعه قرار داد (معمارزاده و همکاران، 1388).

 

2- مشارکت سیاسی

الف- مشارکت سیاسی عادی: یکی از ابزار اندازه‏گیری اندازه مشارکت افراد در جامعه، اندازه‏گیری اندازه مشارکت سیاسی می باشد. این مشارکت را می‏توان از تعداد افراد رأی‏ دهنده، اندازه مطالعه و حجم خرید روزنامه‏ها، اطلاعات شهروندان از مسائل سیاسی و مانند آنها مورد اندازه‏گیری قرار داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- مشارکت سیاسی نقادانه: مطالعات نشان می‏دهد که ممکن می باشد جامعه‏ای از لحاظ مشارکت سیاسی عادی در حد پایینی باشد؛ به تعبیری افراد شرکت‏کننده در انتخابات‏ مجلس خیلی کم باشند و همین‏گونه مطالعه‌ی روزنامه‏ها اندک و بینش سیاسی جامعه در سطح پایین باشد، اما در عین حال این جامعه از لحاظ مشارکت سیاسی نقادانه در سطح‏ بالایی باشد و افراد در فعالیت هایی مانند راهپیمایی‏ها، تجمع ها،    انقلاب های سیاسی… حضور فعالی داشته باشند. بی‏تردید اندازه‏گیری این بعد نیز به مشارکت سیاسی مربوط می باشد.

ج- رهبری مدنی: رهبری مدنی به اندازه مشارکت افراد در گروه ها، باشگاه ها و انجمن‏ها و امور شهر یا مدرسه و نظایر آنها می‏پردازد و این سئوال را که فرد تا چه اندازه‏ در این گروه ها و انجمن‏ها تأثیر رهبری را اعمال می‏کند، مد نظر قرار می‏دهد.

د- مشارکت مدنی: مقصود آن می باشد که افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروه های زیر فعالیت می‏کنند: گروههای مذهبی، باشگاه های ورزشی، لیگ های حرفه‏ای، سازمان های‏ جوانان، انجمن‏های مربوط به والدین، گروه های حرفه‏ای مؤسسات خیریه، اتحادیه‏های‏ کارگری، فرهنگسراها، گروه های ادبی، هنری، فرهنگی، تفریحی و تعاونی ها (معمارزاده و همکاران، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای