تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه

عوامل خارجی عبارتند از: ملاحظات خارج از شرکت که ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام را تحت تأثیر قرار می دهند از قبیل موارد زیر:

سطح عمومی فعالیت های تجاری

اگر سطح عمومی فعالیت های تجاری رونق یابد، اکثر شرکت ها برای بسط و گسترش عملیات خود نیاز به پول دارند. لذا نیاز به منابع بلند مدت اضافی موجب می گردد که شرکت ها به بازار پول و مالی برای بدهی یا سهام روی آروند. اما کاهش و رکود در فعالیت های تجاری موجب می گردد که شرکت ها عملیات خود را محدود نمایند و نقدینگی خود را صرف بازپرداخت و باز خرید بدهی و سهام نمایند.

سطح نرخ بهره

نرخ بهره اوراق قرضه یا بدهی ها در بازار در پاسخ به عوامل عرضه تقاضا نوسان می نماید. اگر نرخ بهره افزایش یابد. شرکت هایی که به تأمین مالی از طریق بدهی متکی هستند، به تأمین مالی کوتاه مدت روی می آورند. تا وقتی که بدهی بلند مدت بتواند در نرخ های پایین تر عرضه گردد یا اینکه به سهام روی می آورند.

سطح قیمت سهام

هنگامی که شرکت ها سهام عادی جدید منتشر می کنند آنها کوشش دارند تا آنجایی که ممکن می باشد پول زیادتری از هر سهم دریافت نمایند. هنگامی که قیمت سهام کاهش یافته می باشد شرکت سهام عادی عرضه نمی کند. اگر قیمت سهام بالا باشد، شرکت می تواند مقدار نسبتاً بیشتری پول از طریق انتشار سهام نسبتاً کمتری ایجاد نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قابلیت دسترسی به وجوه در بازارها

بازارهای پول و سرمایه دائماً در حال تغییر و تحول هستند، رفتار آنها پدیده ی پیچیده ای می باشد. در زمانی که پول فراوان می باشد، شرکت می تواند راحت تر اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام نماید که به فروش خواهد رفت. اما زمانی که پول کمیاب می باشد انتشار و فروش اوراق قرضه و سهام با شکست مواجه می گردد. لذا قابلیت دسترسی به وجوه، توانایی شرکت را برای انتشار و فروش اوراق قرضه، سهام و سایر اوراق بهادار تحت تأثیر قرار می دهد.

خط مشی های مالیاتی بر روی بهره و سود سهام

با در نظر داشتن اینکه هزینه بهره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد. لذا شرکت قبل از آنکه مالیات را پرداخت نماید، آغاز هزینه بهره را پرداخت نماید، بدین جهت هزینه بهره برای شرکت صرفه جوئی های مالیاتی را در بردارد. اما پرداخت سود سهام چه سهام عادی و چه سهام ممتاز بعد از پرداخت مالیات شرکت انجام می شود. پس از نقطه نظر هزینه سرمایه، تأمین مالی از طریق بدهی ارزان تر از تأمین مالی از طریق سهام می باشد. بدین لحاظ این امر موجب گشته می باشد که در سال های اخیر حجم انتشار سهام (تأمین مالی از طریق سهام ) در مقایسه با بدهی تا حد زیادی کاهش یابد.

دیدگاه و نظر وام دهندگان

مادامی که قابلیت دسترسی به وام و اعتبار به تمایل وام دهندگان بستگی دارد. پس دیدگاه و نظر آنها یکی از ملاحظات مهم در تصمیمات ساختار مالی می باشد. اندازه تمایل وام دهندگان در اعطای وام به شرکت، چه مؤسسات وام دهنده دولتی و چه خصوصی ضروری و مهم می باشد. هنگامی که ما تأمین مالی از طریق بدهی را جستجو می کنیم. نظر و موافقت سرمایه گذاران دولتی بایستی حاصل گردد. خصوصاً هنگامی که جایگزینی مؤسسات خصوصی را به جای مؤسسات دولتی جستجو می نماییم. این امر بسیار مهمتر و حساستر خواهد بود.

الگوهای رایج

ساختار مالی تحت تأثیر قوانینی می باشد که بدین مقصود مقرر گردیده می باشد. که براساس آن یک شرکت در افزایش سرمایه خود بایستی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را رعایت نماید.حد تعیین شده بعنوان الگو یا هنجار تلقی شده که شرکت ها برای حفظ اعتبار خود کوشش می نمایند آن را رعایت نمایند مثلاً رعایت نسبت بدهی متوسط صنعت به عنوان یک الگو تلقی شده که شرکت ها برای حفط اعتبار خود کوشش می نمایند در حد متوسط صنعت از بدهی در ساختار مالی خود بهره گیری نمایند پس الگوهای هر کشوری به عنوان یکی از عوامل برونی مؤثر برساختار مالی شرکتها تلقی می گردد. لازم به تبیین می باشد که از بین عوامل داخلی و خارجی شرکت در این پژوهش از چهار عامل سودآوری، نسبت M/B، اندازه، شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری