دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاههای انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی

نقد‌های ارائه شده پیرامون سرمایه اجتماعی در صدد برآورد هزینه‌های ارتقا و بکارگیری آن در برابر مزایای بهره گیری از آن می‌باشند. سرمایه‌ی اجتماعی توام با هزینه‏هایی می باشد و می‏تواند حتی در بعضی مواقع دارای کژکارکردهای سازمانی باشد تحقیقات زیادی در ارتباط با مزایای حاصل از بکارگیری سرمایه‌ی اجتماعی انجام شده می باشد اما به خطرات و تهدیدات آن کمتر پرداخته شده می باشد.

اولین انتقاد به بازیگرانی که در سرمایه‌ی اجتماعی تأثیر اصلی و محوری دارند مربوط می‏گردد. ایجاد و نگهداری سرمایه‌ی اجتماعی در یک سازمان نیازمند صرف‏ سرمایه‌ی مالی قابل در نظر داشتن مقصود حفظ و نگهداری‏”روابط” میان اعضاء می باشد. در بعضی‏ مواقع مزایای حاصل از سرمایه‌ی اجتماعی به مراتب کمتر از سرمایه اختصاص یافته به آن‏ می باشد. به تعبیری همواره بایستی نامساوی زیر مستقر باشد:

هزینه نگهداری روابط میان اعضاء <  مزایای حاصل از سرمایه

 

 

دومین انتقاد ناشی از بکارگیری سرمایه‌ی اجتماعی، به پیوندهای قوی به وجودآمده در سازمان مربوط می‏گردد؛ به این شکل که سرمایه‌ی اجتماعی گرایش به تقویت روابط میان‏ اعضاء و استحکام این روابط دارد، اما تحقیقات انجام‏ شده‏ در این زمینه، نشان داده می باشد‏ که سازمان ها و تیم هایی که دارای پیوندهای قوی با سایر واحدها هستند برای انجام‏ وظایف خود نسبت به تیم هایی که پیوند ضعیفتری دارند کندتر اقدام می‏کنند. به تعبیری، پیوندها و ارتباطات قوی (که حاصل سرمایه اجتماعی می باشد) دارای اثربخشی کمتری‏ نسبت به پیوندهای ضعیف می باشد و تیم هایی که دارای پیوند ضعیفی با سایر واحدها هستند کار سریعتر و بهتر انجام می‏گردد.

نقد دیگر سرمایه‌ی اجتماعی به مزیت‏” یکپارچگی‏” مربوط می باشد. ممکن می باشد در بعضی موارد، نتیجه عکس برای بازیگران‏ اصلی ببار آورد. داشتن اتحاد و یکپارچگی بیش از اندازه با اعضای یک گروه ممکن‏ می باشد بازیگران را مشغول روابط و ارتباط با آنان ساخته و از در نظر داشتن اهداف و مأموریت های اصلی می‏کاهد و در بعضی مواقع حتی جابجایی هدف و وسیله صورت‏ می‏گیرد، به این شکل که حفظ روابط میان اعضاء جایگزین اهداف و مأموریت های سازمان‏ می‏گردد. علاوه بر امکان جابجایی اهداف، تقویت روحیه‏” یکپارچگی‏” می‏تواند موجب‏ کاهش افکار جدید در سازمان، تنبلی و کوته‏نظری اعضاء گردد. همانگونه که ‏” دور و پاول‏” متذکر می‏شوند: پیوندهایی که موجب وسعت دید و تقویت بینش اعضاء در سازمان‏ می‏گردد ممکن می باشد، تبدیل به پیوندهایی گردد که موجب کوری و نابینایی آنان گردد.

اوزی‏ (1997) در تحقیقاتی نشان داد که تقویت سرمایه‌ی اجتماعی در سازمان‏ می‌تواند باعث افزایش کینه‏توزی اعضاء، مقاومت در برابر اطلاعات جدید و ممانعت از ارزیابی‏ آنها و افزایش آسیب‏پذیری کل سازمان پیش روی تغییرات دامنه‏دار محیط فراهم آورد. بعضی عقیده دارند که سرمایه اجتماعی نتایج مثبت به دنبال ندارد. به عنوان مثال می‌توان به فعالیت باندهای خشن و تبهکار که توسط روابط درون گروهی (سرمایه اجتماعی درون گروهی) تقویت شده اند، تصریح نمود. این مثال اهمیت فرق بین سرمایه اجتماعی پیوندی و درون گروهی را (که آسانتر حاصل می گردد) آشکارتر می‌سازد. در موارد وجود نتایج منفی، اندازه سرمایه اجتماعی درون گروهی در مقایسه با نوع پیوندی به مراتب بیشتر می باشد.

بدون سرمایه اجتماعی پیوندی، گروه های باندی ممکن می باشد به انزوا و محرومیت از مابقی جامعه کشانده شوند. اما نکته مهمتر این می باشد که ارتباط پیوندی آنها با دیگر گروه ها، ارتباط‌ای که نشان دهنده افزایش سرمایه اجتماعی می باشد، ممکن می باشد قطع گردد. سرمایه اجتماعی درون گروهی شرط لازم توسعه نوع قدرتمندتر یعنی سرمایه اجتماعی پیوندی می باشد (Larsen, 2004). انواع درون گروهی و پیوندی در صورتی که با هم در تعادل باشند می‌توانند سودمند باشند، اگر این طور نباشد ممکن می باشد بر ضد هم اقدام کنند. در حالیکه سرمایه اجتماعی می‌بالد و گروه های همگن توانمندتری به وجود می‌آیند، احتمال ایجاد سرمایه اجتماعی پیوندی کمتر می گردد. سرمایه اجتماعی درون گروهی می‌تواند از عقاید یک گروه نیز در گذر زمان محافظت کند و باعث جذب افراد حول یک آرمان افراطی گردد. تقویت روابط تنگ نظرانه می‌تواند به مسائل عدیده‌ای همچون به حاشیه رانده شدن قومیت ها و انزوا بیانجامد. در موارد حاد، پاکسازی قومی هم ممکن می باشد اتفاق بیافتد اگر ارتباط بین دو گروه فوق العاده منفی باشد. در موارد خفیفتر، نتیجه انزوای بعضی اجتماعات در نقاطی مثل حومه شهرها در اثر وجود سرمایه اجتماعی درون گروهی و دور ماندن از مراکز تولید نوع پیوندی خواهد بود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای