دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهای اصلی و اساسی توسعه می باشد، همانا نیروی انسانی آن می باشد که مجموعه‌ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوع به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی اقدام نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌های خطیر خود با معضلات عدیده مواجه خواهد گردید. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، تأثیر اساسی و بنیادی در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند. لذا تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان و نیز ایجاد یک فضای مناسب هیجانی در محل کار که احتمالاً زمینه ساز توسعه اثربخش بودن بیش از پیش آنهاست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد.

به این نکته بایستی توجه داشت که هوش با داده و اطلاعات متفاوت می باشد؛به این دلیل که هوش مستلزم انجام اشکالی از تجزیه وتحلیل می باشد که هدفش مفهوم بخشیدن به داده‌ها و اطلاعاتی می باشد که ممکن می باشد، در هر سازمانی پنهان باشد(بسی[1]، ۲۰۰۸).

امروزه مفهوم هوش را به عنوان فرایندی که رقابت پذیری و فرایند برنامه ریزی استراتژیک را بهبود می‌بخشد، مورد توجه قرار می‌دهند(سایمان و همکاران[2]، ۲۰۰۸)

کاتلر معتقد می باشد بازاریابی پدیده‌ای تصادفی نیست، بلکه نتیجه برنامه ریزی، طراحی و اجرایی بادقت می باشد. فعالیت‌های بازاریابی در تمام صنایع به گونه مستمر در حال بهبود می باشد تا شانس موفقیت را افزایش دهند، اما دستیابی به تعالی بازاریابی سخت و دشوار می باشد(کالتر و کلر[3]، ۲۰۰۶).

امروزه از ابزارهای متنوعی به مقصود غلبه بر این دشواری بهره گیری می گردد و مانند جدیدترین این ابزارها مفهوم هوش بازاریابی می باشد. در مقالات و کتب مختلف، هوش در سه حوزه مطرح میشود: هوش بازاریابی، هوش رقابتی و هوش کسب و کار(رایت[4]، ۲۰۰۶). به عقیده کاتلر هوش بازاریابی اطلاعات هر روزه درمورد تغییرات در محیط بازاریابی می باشد که به مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه‌های بازاریابی کمک می کند. در واقع، سیستم هوش بازاریابی مشخص می ‌کند که چه نوع هوشی مورد نیاز می باشد و آن را از محیط دریافت کرده، در اختیار سازمان قرار می‌دهد(کاتلر و کلر، ۲۰۰۶). هوش بازاریابی تنها تحقیقات بازار نیست، بلکه هوشی عملی می باشد برای کمک به مدیران سازمان می باشد.

از سویی دیگر، مانند تمام فعالیتها و مفاهیم مدیریتی، این فعالیت نیز بایستی توسط افرادی ماهر و متخصص در سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام گردد. افرادی که نه تنها بایستی دارای تخصص و مهارت‌های خاص بازاریابی باشند؛ بلکه بایستی دارای ویژگیهای فردی موثر برای اجرای موفقیت آمیز این سیستم نیز باشند. مانند این ویژگی‌ها داشتن سایر ابعاد هوشی همچون هوش هیجانی می‌باشد. امروزه نظریه هوش هیجانی به تبع بالا رفتن ارزش ارتباطات انسانی، رشد بالایی داشته و یکی از مباحث پر طرفدار برای سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری می باشد. هوش هیجانی به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های انسانی تأثیر مهمی را در اثربخشی کارکنان اعمال می کند. امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش هیجانی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد می‌کنند به طوری که افراد مختلف ممکن می باشد از لحاظ اندازه بهره هوش هیجانی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا می کند. با در نظر داشتن فضای رقابت جهانی و تغییر و تحولاتی که با شتاب در جهان امروز رخ می‌دهد. شرکت‌ها برای حفظ بقا خود دست به اقداماتی می‌زنند یا شرایط را برای اثربخش کردن عملکرد واحد‌ها یا بخش‌های خود مهیا می‌سازند. شرکت ها، در جهان متحول و پیچیده امروز موفق خواهند بود که بتوانند هوش هیجانی کارکنان واحد خود را بالاخص واحد بازاریابی که جزء واحد‌های کلیدی هر شرکت هستند را افزایش داده و همچنین بتوانند بین واحد‌های اصلی یک هماهنگی و یکپارچگی ایجاد کنند. تا از آن طریق بتوانند به اهداف و رسالت‌های اصلی شرکت خود رسیده و اثربخشی واحد خود را افزایش دهند (بارتلت و گشال[5]، ۲۰۰۲).

[1]. Bose

[2]. Saayman & et all

[3]. Kotler & Keller

[4]. Wright

[5]. Bartlett & Ghoshal


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1.هدف کلی پژوهش

مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش:

1.تعیین اندازه هوش هیجانی مدیران

2.تعیین اندازه هوش بازاریابی مدیران

3.تعیین تأثیر هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

4.تعیین تأثیر هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

5.مقایسه تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی