دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسأله

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها،در نظر داشتن بالندگی سازمان ها،مانند سیاست های مورد توجه همه مدیران میباشد.بانک ها هم از این موضوع مثتثنا نیستند.صنعت بانکداری، مانند صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانک ها در­کشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود اقدام می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند در بانکداری جدید مولفه های متعددی وجود دارند که بر طریقه تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین اندازه تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد.امروزه شرایط وموقعیت های موسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن می باشد که مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. این امر سبب شده می باشد تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها مستقر گردد.مفهوم عملکرد، با کارایی[1] و اثربخشی[2]تعریف شده می باشد، و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی )کارایی( و هم علل خارجی )اثربخشی( برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیت های صورت گرفته می باشد. بانک ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، بایستی از شاخص های پیشرو یا آینده نگر[3] بهره گیری کنند. شا خص های پسرو یا گذشته نگر[4]تنها وقایع تاریخی را اظهار می کنند، در حالیکه شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند(عباسقلی پور،1389،ص24) . موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­مند گردد. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، بهره گیری از فن­آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک بایستی توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای بایستی در خدمت مجموعه باشند. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند(عباسقلی پور،1389،ص26) طی دو دهه اخیر،بازار محوری ، بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه ی بازاریابی بوده می باشد.( اِسمیرنووا و همکاران[5] ، 2011) قابلیت ها معمولا به عنوان عنصری هستند که  هم دارایی های سازمانی  و هم استقرار سودمندانه دارایی ها را،  به ارمغان می آورند، آنها از دارایی هایی که قابل نظاره نیستند متفاوت هستند،به علاوه، قابلیت، عمیقا بر امور سازمانی و اقداماتی  که قابل معامله یا تقلید نیستند  قرار دارد،با در نظر داشتن ادبیات بازاریابی، قابیلت های مرتبط با بازار، بکارگیری موثر  دارایی های مبتنی بر بازار را تسهیل می کنند، این قابلیت ها معمولا با وظایف بازاریابی در ارتباط هستند و عناصر آمیخته بازاریابی فردی را همانند فرآیندهای بازاریابی را در بر می گیرد. پس، قابلیت بازاریابی را می توان به عنوان شایستگی های سازمانی که طرفداری از سنجش بازار و ارتباط مشتری را طرفداری می کند، دیده می گردد.(ژو و ژو[6]، 2008، ص 987) سانگ قابلیت های بازاریابی را به عنوان یک منبع مهم برای افزایش مزیت رقابتی قلمداد می کند.(سونگ و همکاران، 2008، ص 38) تلاطم بازار به تغییر نرخ ترکیب مشتریان و ترجیحات آنها تصریح دارد، و عامل اصلی بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی محیط خارجی می باشد، واحد های کسب و کار که در محیط پرتلاطم بازار اقدام می کنند، با تغییرات سریع نیازهای مشتریان و ترجیحات و الزامات و خواسته های غیر قابل پیش بینی مقابله می کنند. به این ترتیب، به دلیل نیازهای در حال تحول و انتظارات مشتریان ، آنها نیاز بیشتری به مشتری مداری دارند و بازار محوری به بانک ها به مقصود پیگیری تغییرات در محیط مشتری  و به مدیریت عدم اطمینان تقاضا یاری می رساند (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) مشتری مداری به معنی درک خواسته های مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر برای آنان می باشد.

[1] Efficiency

[2] Effectiveness

[3] Leading Indicator

[4] Lagging Indicator

[5] Smirnova

[6] Zhou & Zhou

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی