دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

آبیاری زمین های کشاورزی

ب :  جمع آوری آب نزولات جوی از روی اراضی ای که خروجی معینی ندارند

ج : پرورش ماهی

د : صید وشکار

ه : به عنوان یک زیستگاه طبیعی

و : تنظیم جریان آب رودها در مواقع سیلابی و کاهش اثرات تخریبی آن در قسمت های پست پایین رود

2-3-راندمان آبیاری در اراضی زراعی رشت

مطالعات نشان می دهند که بازده آبیاری در بخش کشاورزی 30 درصد می باشد به بیانی دیگر از 90 میلیارد مترمکعب آب که در اختیار این بخش قرار می گیرد فقط 37 میلیارد متر مکعب آب مورد بهره گیری گیاه قرار گرفته و مابقی یعنی 63 میلیارد متر مکعب آن به صورت تلفات از دسترس گیاه خارج می گردد . تلفات آب نه تنها باعث از دست رفتن آب با ارزش بلکه باعث صدمات جدی و جانبی از قبیل شور و ماندابی شدن اراضی زراعی ، فرسایش خاک ، کاهش حاصلخیزی خاک ،کاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و نهایتا آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی می گردد . مهمترین علت های پائین بودن راندمان آبیاری در ایران عبارتند از :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی