دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تحقیقات انجام شده در داخل کشور

در داخل کشور تحقیقات جغرافیایی فراوانی با موضوع آب و مدیریت آب انجام شده از آن جمله می توان به پژوهش های سعداله ولایتی (1386،1381،1379، 1374،1370،1367) ، جعفر جوان (1386)، پاپلی یزدی(1383)، مطیعی لنگرودی (1385)، فرخ زاده اصل (1385)، سیما بوذری(1373) و.. تصریح نمود. پژوهش های دیگری نیز با موضوع آب و مدیریت ان در سایر رشته ها انجام شده از آن جمله پژوهش های نوحه گرا (1387)، سیاوش روحانی و همکاران (1386)و صبوحی (1386) را می توان ذکر نمود.

ایمانی راد ,مرتضی(1386) در پژوهش خود آغاز به نقاط قوت جداول داده- ستانده پرداخته و سپس در مورد چارچوب و فرایندهای اصلی برنامه ریزی اقتصادی بحث نموده می باشد و در پایان کاربردهای متنوع جدول داده- ستانده را در برنامه ریزی کلان، برنامه ریزی بخشی و برنامه ریزی منطق های اظهار نموده می باشد.

دشتبان (1383) با بهره گیری از تکنیک داده- ستانده، جدول داده- ستانده استان کرمان را تهیه نموده و براساس آن تولید، واردات و اشتغال در این استان را در برنامه دوم توسعه کشور، پیش بینی نموده می باشد و راهکارهای مهم برای اصلاح مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی را ارائه نموده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی

عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی