دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه ارتباطی

الف) تعریف مفهومی:

این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر می‌گیرد. به بیانی دیگر، در حالیکه بعد ساختاری بر این امر متمرکز می گردد که آیا کارکنان در یک سازمان، با هم در ارتباط هستند یا خیر، بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این ارتباطات متمرکز می گردد. این بعد شامل اعتماد هنجارها، تکالیف و انتظارات و احساس هویت می گردد (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

ب) تعریف عملیاتی :

مقصود از سرمایه ارتباطی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 7 پرسشنامه سرمایه ارتباطی می باشد.

 

1-7-1-3) سرمایه ساختاری

الف) تعریف مفهومی:

این بعد الگوی کلی و روابطی را که در سازمان ها پیدا نمود می گردد در نظر دارد. به عبارت دقیق تر ارتباطی که افراد با یکدیگر در سازمان مستقر می‌کنند را در بر می‌گیرد. یعنی چه کسانی به شما دسترسی دارند و چگونه شما به آنها دسترسی دارید؟ بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل موارد زیر می گردد:

1- پیوندهای موجود در شبکه. 2- شکل و ترکیب شبکه. 3- تناسب سازمانی                      (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

ب) تعریف عملیاتی:

مقصود از سرمایه ساختاری در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 10 تا 12 پرسشنامه سرمایه ساختاری می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای